Meten is weten


Vanuit deze filosofie is een applicatie ontwikkeld die alle aanwezige data in een bedrijf m.b.t. de bijbehorende processen samenbundelt, rangschikt en d.m.v. grafieken, dashboards, lijsten en rapportages visualiseert.

dashboard rapportage


Dit heeft geresulteerd in een krachtig product door data analyses dat inzicht geeft in evt.knelpunten in het bedrijfsproces.

Wijzigingen in dit proces zijn binnen een korte periode duidelijk zichtbaar waardoor evt. bijsturing snel realiseerbaar is.

Unieke voordelen:

  • Direct grafisch én cijfermatig overzicht
  • Duidelijk inzicht in onderliggende cijfermateriaal
  • Zeer gebruikersvriendelijk
  • Krachtige grafiek- en rapportage- oplossing
  • Bruikbaar op operationeel en tactisch niveau
  • Betaalbaar
  • Zeer snel in te richten 


Process Controller maakt d.m.v. grafische en numerieke weergave duidelijk zichtbaar waar knelpunten in de bedrijfsprocessen zitten. Een belangrijk kenmerk is daarbij om procesdata te vertalen naar procesinzicht. De applicatie is zeer flexibel, waarbij de gebruiker zelf heel snel kan bepalen welke informatie hij zichtbaar wil hebben door het simpelweg aanvinken van de gewenste rubrieken. Daarnaast is het mogelijk het systeem klantspecifiek in te richten met elke gewenste benaming die in een organisatie gehanteerd worden, waardoor er geen verwarring kan ontstaan. Door eenvoudige bediening van de selectiecriteria en combinaties van data wordt een snel resultaat gegeven van de werking van uw interne bedrijfsprocessen. De applicatie is door middel van parameters geheel instelbaar en daardoor snel in te richten.

Uitgangspunt van deze applicatie is de ‘Balanced Scorecard’ , een theorie die bedacht is door de heren Kaplan en Norton. Deze veelgebruikte managementtheorie kan zeer goed ingezet worden als meetmiddel voor KPI’s.

Het product is speciaal voor iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Door zijn mogelijkheden worden de complexe bedrijfsprocesdata op eenvoudige wijze gestructureerd, waarvoor door analyse van de data geen specifieke kennis vereist.

Door de export mogelijkheid naar Excel© kan naar eigen behoefte de informatie verder verwerkt worden.

Zoals de regendruppels samen een rivier vormen, geeft een uitsplitsing van de gehele informatiestroom meer inzicht in de details en kan efficiëntie verbetering tot gevolg hebben.

Kortom, een echt management informatie systeem voor de moderne managers! Voor een volledig beeld bezoekt u onze website www.processcontroller.nl
Maar wilt u eerder zelf aan de slag en kunt u nog niet uit de voeten met Power BI. Wij geven de workshops! Powerbiworkshop.nl